Google Penguin

Google vừa cho ra một cách thức đánh giá mới vào ngày 24/4/2012 được gọi là Google Penuin.

Google Penuin để ngăn chặn các SEO mũ đen nâng lên thứ hạng tìm kiếm. Các vấn đề như sau :

- Backlink có chất lượng thấp :

  • Các lời bình luận rác của Blog ( Blog comment spam).
  • Mua (trả tiền)  đường dẫn văn bản (Paid text links).
  • Các hệ thống liên kết website qua lại (Blog nestworks).
  • Trả tiền cho việc liệt kê các đường có chất lượng thấp ( Paid listing in low quality dirctories).

- Các đoạn văn bản có các đường dẫn nội bộ gần nhau ( Low anchor-text diversity).

- Quá nhiều đường liên kết tương hỗ ( Excessive reciprocal links).

- Trùng lắp nội dung hay nội dung có chất lượng thấp đề bị hạ bật đánh giá (Duplicate, Re -spun, low quality content).

- Các đường dẫn từ nội dung ra bên ngoài.

Chú ý :

  • Bât cứ các chiến lược nhầm hỗ trợ SEO mà không vào người dùng thì đó cũng là SPAM.

 


Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>