Google Sitemap


Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Google XML Sitemaps

  1. Trước tiên ta tải Google XML Sitemaps Tại Đây
  2. Cài đặt Plugin vào WordPress.
  3. Sau khi cài đặt xong ta vào cài đặt sẽ thấy dòng  XML-Sitemap  như hình sau:
  4. Click vào XML-Sitemap ta sẽ thấy hình sau:
  5. Bây giờ chỉ còn một bước đơn giản đó là click vào “Click here“. Như vậy là đã tạo xong Sitemap với Plugin Google XML Sitemaps rồi đó các bạn. Chúc mọi người thành công.