Từ khóa Google


  1. Mức cạnh tranh của từ khóa:
  • Từ khóa 1 từ: Vd: google
  • Từ khóa 2 từ: Vd: Google vietnam
  • Từ khóa 3 từ: Vd: Google Viet Nam
  • Từ khóa 4 từ: Vd: Từ khóa google Vietnam
       =>  Từ khóa càng nhiều từ thì mức độ cạnh tranh càng thấp, khả năng bán được hàng cao
        2.  Phân bổ từ khóa trên trang:
  • Đối với Trang chủ: bao gồm 1 từ khóa tổng quát
  • Đối với các menu chính: bao gồm 10% từ khóa
  • Đối với các menu phụ: Bao gồm 70% từ khóa cụ thể